Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους που αφορούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς όλους εσάς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας:

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες του site ή κάνει χρήση των υπηρεσιών για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως “χρήστης”.  Όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν στο site ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, ενώ η επίσκεψη στις σελίδες και/ή η χρήση των υπηρεσιών του site προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των ίδιων όρων.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Zafiropoulos Game Fishing Center
Κουμουνδούρου 10,
τ.κ. 174 56, Άλιμος
Αθήνα
Τηλ.: +30 210 9958761
Fax: +30 210 9961690
Ε-mail: info@zafiropoulos.gr

 Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα Τετάρτη – Σάββατο: 10:30-15:00 (εκτός αργιών)
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:  10:00-19:00 (εκτός αργιών)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

To Zafiropoulos Game Fishing Center διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας zafiropoulos.gr (στο εξής: η Ιστοσελίδα) ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Ο έλεγχος των τεχνικών πληροφοριών που παρέχονται και της καταλληλότητας των ειδών που παραγγέλλονται ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα (στο εξής: ο Πελάτης).  To Zafiropoulos Game Fishing Center δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ασυμβατότητες των προϊόντων με άλλα προϊόντα.

ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Στο zafiropoulos.gr θα βρείτε προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται, προορίζονται και πωλούνται αποκλειστικά σε τελικούς καταναλωτές, χρήστες ή επιχειρήσεις.  Η πώληση για εμπορικούς σκοπούς των προϊόντων δεν επιτρέπεται.  Η εταιρία επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της, συμπεριλαμβανομένου ρητώς και της μη αποδοχής προτάσεων αγοράς που δημιουργούν την εντύπωση ότι έγιναν με σκοπό την περαιτέρω εμπορική προώθηση των προϊόντων.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα καινούρια προϊόντα με μακρά διάρκεια ζωής (“διαρκή καταναλωτικά αγαθά”) συνοδεύονται από εμπορική εγγύηση του κατασκευαστή του προϊόντος ή της επιχείρησης που εισήγαγε το προϊόν στην ΕΕ.  Η εγγύηση ισχύει μόνο στον αρχικό αγοραστή δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα δύο έτη.  Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη χρήση που έχει ορίσει ο κατασκευαστής και εγγυητής και δεν θα πρέπει να έχει γίνει καμία παραποίησή του η παραβίαση του περιεχομένου του.

Το παραστατικό  αγοράς ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις ως απόδειξη εκκίνησης της εγγύησης.  Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης εμφανισθεί στο προϊόν ελάττωμα, η εταιρία οφείλει να το προωθήσει στον παραγωγό ή τον επίσημο αντιπρόσωπο που εγγυάται τη καλή λειτουργία του προϊόντος.  Μετά από έλεγχο, είναι στη δικαιοδοσία του υπεύθυνου αντιπρόσωπου/παραγωγού να επισκευάσει το ελαττωματικό προϊόν, να αντικαταστήσει τμήμα του ή ολόκληρο το προϊόν.

To Zafiropoulos Game Fishing Center  δεν παρέχει εγγύηση, ούτε εγγυάται προστασία για καταλληλότητα πωλούμενου προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (LINKS)

Η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων (links).  Η παροχή των links από το Zafiropoulos Game Fishing Center δεν συνεπάγεται έγκριση του περιεχομένου αυτών.  Επίσης, η εταιρία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή με το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών ή για τυχόν ζημία ή τραυματισμό συνεπεία της χρήσης του περιεχομένου αυτών.  Τα links παρέχονται προς διευκόλυνση των χρηστών.  Οι χρήστες επισκέπτονται τις ιστοσελίδες αυτές με αποκλειστική ευθύνη τους.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ

Ο Πελάτης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας είναι ακριβείς. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία της εταιρίας ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και του λογαριασμού του Πελάτη από μη εξουσιοδοτημένα από τον Πελάτη άτομα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

To Zafiropoulos Game Fishing Center ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Λανθασμένη τιμή ή χαρακτηριστικά προϊόντος

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων και ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

Καταχώρηση παραγγελίας και διαθεσιμότητα προϊόντων

  • Η καταχώρηση παραγγελίας δε συνεπάγεται αυτόματη δέσμευση του αποθέματος.
  • Η σήμανση «Διαθέσιμο» μπορεί να αναφέρεται σε ελαττωματικά ή κατεστραμμένα προϊόντα, οπότε και δεν δεσμεύει την εταιρία.
  • Η τελική επιβεβαίωση διαθεσιμότητας πραγματοποιείται κατά την επεξεργασία της παραγγελίας και την συλλογή των προϊόντων.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το Zafiropoulos Game Fishing Center αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης της Ιστοσελίδας zafiropoulos.gr εκτός ρητών εξαιρέσεων.

Το περιεχόμενο του zafiropoulos.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία  της Εταιρίας. Οποιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες, γραφικά) περιέχεται στο zafiropoulos.gr μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση.  Είναι παράνομη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του zafiropoulos.gr χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρίας.

Η εταιρία αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει αμέσως ή εμμέσως, τυχαία ή κατά συνέπεια, ή με οποιαδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του zafiropoulos.gr, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς όμως να περιορίζεται, οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω του zafiropoulos.gr.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων.  Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.  Ο Πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τo Zafiropoulos Game Fishing Center  για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων.

Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 ν. 2472/97) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης αρ. 13 ν. 2472/97). Για τυχόν άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Τάκη Κωτίδη στα τηλέφωνα της εταιρίας.

 Χρήση Cookies

Όπως τα περισσότερα sites στο διαδίκτυο, έτσι και στο zafiropoulos.gr χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να αναγνωρίζουμε τον χρήστη και να προσφέρουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

  • Επιλέγετε από τον εμφανιζόμενο κατάλογο ή από την αναζήτηση προϊόντων συγκεκριμένα είδη προϊόντων και τα τοποθετείτε στο καλάθι αγορών.
  • Επιλέγετε από το καλάθι αγορών τα προϊόντα που επιθυμείτε τελικά να παραγγείλετε.
  • Συμπληρώνετε τα στοιχεία της παραγγελίας, όπως τον τρόπο πληρωμής, τον τρόπο αποστολής, τη διεύθυνση αποστολής και τα σχόλια της παραγγελίας.
  • Επιθεωρείτε τη συνολική εικόνα της παραγγελίας, αποδέχεστε τους γενικούς όρους συναλλαγών και δίνετε την τελική εντολή παραγγελίας.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας σας μπορείτε ανά πάσα στιγμή να πατήσετε το κουμπί “Πίσω” ώστε να επιστρέψετε στο προηγούμενο βήμα της διαδικασίας.  Σε περίπτωση που έχετε φτάσει στο τελευταίο στάδιο, πριν την τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας σας, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί “ακύρωση”  και  να διακόψετε τη διαδικασία παραγγελίας

Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα τηλεφωνικά: 210 9958761ή μέσω e-mail: sales@zafiropoulos.gr και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας.

Μετά την αποστολή του προϊόντος, επικοινωνήστε το συντομότερο με τα παραπάνω τηλέφωνα για να ακυρώσουμε τη παράδοση.  Πιθανόν να χρεωθείτε έξοδα αποστολής και επιστροφής του δέματος.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μετά τη παραλαβή της παραγγελίας σας, έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε κάποιο από τα προϊόντα ή το σύνολο των προϊόντων που έχετε αγοράσει σε διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού.  Εξαιρούνται πάσης φύσεως προϊόντα που αποκτήθηκαν μετά από ειδική παραγγελία ή στα μέτρα του πελάτη.  Τα προϊόντα αυτά δεν πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί και θα πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία και να συνοδεύονται με την απόδειξη αγοράς και όλα τα τυχόν έντυπα που το συνοδεύουν.  Μόλις παραληφθεί, θα ελεγχθεί η κατάστασή του και σε περίπτωση που δεν είναι όπως θα έπρεπε, δεν θα γίνει δεκτή η επιστροφή.  Εφ’ όσον όλα είναι εντάξει, τότε μόνο προχωρούμε στην αλλαγή ή επιστροφή του. Είναι απαραίτητο να επικοινωνήστε μαζί μας πριν την αποστολή ενός αντικειμένου για να το περιμένουμε και να σημειώσουμε το τυχόν πρόβλημά του.  Στο δέμα επιστροφής θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να περιλαμβάνεται το ονοματεπώνυμό, το τηλέφωνό σας και το είδος του προβλήματος.

Τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος επιβαρύνουν εσάς, εκτός εάν στάλθηκε κάτι εκ παραδρομής.  Σε περίπτωση αποστολής από εμάς λάθος προϊόντος, μεγέθους, τύπου κ.τ.λ., στην επόμενη αποστολή μας (του διορθωμένου είδους) δεν θα χρεωθείτε με έξοδα αποστολής. Διατηρούμε την τελική απόφαση για αποδοχή ή μη επιστρεφόμενων προϊόντων.

Η επιστροφή χρημάτων γίνεται μέσω κατάθεσης σε λογαριασμό του πελάτη και θα αφαιρεθούν τυχόν έξοδα αποστολής εμπορευμάτων. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής μέσω τραπέζης, η επιστροφή γίνεται μέσω του ίδιου λογαριασμού που χρησιμοποιήθηκε.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Οι παραγγελίες σας αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά και μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να λάβετε γνώση του περιεχομένου της παραγγελίας σας.

Η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη- πελάτη.  Δεν ευθυνόμαστε για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων.

Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση της Ιστοσελίδας και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα.

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Η επίσκεψη στην Ιστοσελίδα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.